Schůzky

A - kluci, kteří jsou v oddíle déle než od června 2022 (2. rok v Albionu)
L - holky, které jsou v oddíle déle než od června 2022 (2. rok v Albionu)
B - kluci, kteří jsou v oddíle od září 2022 (1. rok v Albionu)
N - holky, které jsou v oddíle od září 2022 (1. rok v Albionu)


Schůzka 31.3.2023 skupina AB


Zdárek, sejdeme se u kostela sv. Filipa a Jakuba v 16:00. S sebou čaj, něco na zub (povinně) a lístek/kartičku na MHD (pásmo A). Oblečení pohodlné (na chůzi po venku).

Těšíme se na vaši účast!

 


Schůzka 31.3.2023 skupina LN
Milé dámy,


tento pátek se sejdeme u kostela PMPM na Jižních Svazích v 16:00. S sebou budete potřebovat šátek, štětec, 1 tubu s temperovou barvou (barva je na tobě) a přezůvky do sálu. Schůzka bude probíhat ve vnitřních prostorách.


Těšíme se na Vás!


V+B+C